web analytics

Hoofdmenu

Privacyverklaring – Disclaimer

Short Stories probeert u via deze website zo volledig en juist mogelijk te informeren. Ondanks deze zorg kan het zijn dat bepaalde informatie onjuist, onvolledig of verlopen is. Daarom kunt u geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie. Voor specifieke en zekere informatie kunt u altijd contact opnemen.
Short Stories aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de op deze website verstrekte informatie.
Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan grafische afbeeldingen en/of teksten van deze site te bewerken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.

Wij verzamelen enkel de volgende persoonlijke informatie over bezoekers en gebruikers van onze sites, zoals: gebruikersnamen, namen van leden, e-mailadressen, IP-adressen en contactgegevens.

We verzamelen deze persoonlijke informatie wanneer u deze zelf aan ons verstrekt of automatisch wanneer u door onze sites navigeert of door andere personen wanneer u services gebruikt die aan onze sites zijn gekoppeld.
Ook verzamelen wij uw persoonlijke gegevens wanneer u deze aan ons verstrekt wanneer u een lidmaatschapsregistratie voltooit en items of services op onze sites koopt, u zich abonneert op een nieuwsbrief, e-maillijst, feedback geeft, deelneemt aan een wedstrijd of een enquête invult. Bovendien zullen wij uw persoonlijke informatie altijd met respect behandelen en nooit misbruik maken van gedeelde informatie en kunt u ten alle tijden uw registratie via het menu onder ‘inloggen’ of via onze Nieuwsbrief ongedaan maken.

Auteursrechthebbenden: In onderhavige gevallen kunnen degenen die auteursrechten kunnen claimen contact met ons opnemen.

Short Stories endeavors to inform you through this website about its services and background as complete and correct as possible. Nevertheless it might occur that some of the information could be incorrect, incomplete and/or obsolete. Furthermore the information on this website is meant as purely general and informative. For specific and detailed information you are advised to contact Webdesign Holland directly.

Short Stories accepts no liability for any direct, indirect, exceptional, incidental, immaterial or consequential damages occurring out of using this website. The reproduction and publishing (of parts of) the content on this website for non personal and/or commercial use, in whatever form, or in whatever way, is prohibited without the prior written consent of Webdesign Holland.

We collect only the following personal information about visitors and users of our sites, such as: user names, names of members, e-mail addresses, IP addresses and contact details.

We collect this personal information when you provide it to us automatically or when you navigate through our sites or by other persons when you use services linked to our sites.
We also collect your personal information when you provide it to us when you complete membership registration and purchase items or services on our sites, subscribe to a newsletter, email list, provide feedback, participate in a contest or complete a survey. In addition, we will always treat your personal information with respect and never abuse shared information. At any time you can cancel your registration in the menu under ‘inloggen’ or by our newsletter.

Copyright holders: In these cases, those who can claim copyrights can contact us.